Participe:  INCONTRO DI PREGHIERA CON PEDRO REGIS dia 16.10.2018       ‹         INCONTRO DI PREGHIERA CON PEDRO REGIS dia 17.10.2018       ‹         Palestra em Formosa / GO dia 29.10.2018       ‹         Palestra em Unaí/MG dia 30.10.2018       ‹        

čeština (Česká republika)
1987 2015 2016


4 236 – Poselství Naší Paní Královny Míru, přenášena v 12.12.2015

Drahé dĕti, vyviňte veliké úsilí, abyste žili v Milosti Pána. On vás chce spasit, vy nemůžete žít a být od Něho odděleni. Otevřete vaše srdce a přijmĕte za svůj váš úkol křesťana. Lidstvo se stalo duchovně slepým a mé ubohé dĕti bloudí stále dál a dál od Cesty Spásy. Modlete se. Pouze sílou modlitby můžete dojít obrácení srdce. Odtrhnĕte se od zla. Zavřete oči před snadnými svody světa. Patříte Pánu a On je ten Jediný koho byste mĕli následovat a komu sloužit. Já přišla z Nebe, abych vás odvedla do Nebe. Vyslyšte mě. Míříte ke smutné budoucnosti. Velká soužení jsou před vámi a pouze věrní budou schopni snášet tíhu Kříže. Trpím tím co na vás přichází. Hledejte sílu ve Svátosti Oltářní. Vraťte se k Jedinému, kdo je vaší Cestou, Pravdou a Životem. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtější Trojice. Děkuji vám, že jste mnĕ dnes opět dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.

4 234 – Poselství Naší Paní Královny Míru, v Angueře, Bahia, Brazílie, přenášena v 08.12.2015

Drahé dĕti, zanechte hříchu jednou provždy, neboť jen takto můžete dosáhnout pravého obrácení srdce a obdržet Milosrdenství mého Syna Ježíše. Dovolte Ježíšovi vás najít. Neprchejte před Ním. Otevřte své srdce a naslouchejte hlasu Ježíše. Kajícímu hříšníkovi On říká: "Jdi v plné nadĕji a více nehřeš". Odevzdal se každému z vás s láskou. Jeho Obĕť vám otevřela Nebe. Nežijte ve hříchu. Obraťte ihned své srdce. Žijete v dobĕ velikého duchovního zmatku. Stůjte při Ježíši a nenechejte se odradit. Zanechejte stesku po vaší hříšné minulosti. Kdokoli se setkal s Ježíšem by ho mĕl manifestovat tĕm, kteří žijí od Nĕho oddĕleni. Svým příkladem a slovy dokažte všem, že vĕci svĕta nejsou pro vás. Prosím vás, abyste žili mými výzvami. Hledejte sílu ve SVÁTOSTI ZPOVĔDI a ve SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. Vaše vítĕzství je ve jménu Pána. Máte ještĕ před sebou dlouhé roky tĕžkého zkoušení. Přichází ten den, kdy věrní budou pronásledováni a usmrceni; ti však, kteří zachovají věrnost, obdrží odmĕnou Nebe. Jděte stále vpřed. Toto je poselství, které vám dnes předávám jménem Nejsvĕtĕjší Trojice. Dĕkuji vám, že jste mnĕ opĕt dovolili vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


4 233 – Poselství Naší Paní, v Anguery, přenášena v 05.12.2015

Drahé děti, jsem vaše Matka a přišla jsem k vám z Nebes, abych vás vedla k svatosti. Nedovolte hříchu, aby vás znečistil. Jste Pána. Navraťte se k Němu a budete bohatí vírou. Vyzývám vás, abyste otevřeli srdce Boží Milosti. Buďte pokorného a skromného srdce. V této době zintenzívněte vaše modlitby. Otevřete svá srdce bratrské lásce k bližnímu. Pomáhejte všem kdo nic nemají, jen tak pocítíte přítomnost Ježíše ve vašem životě. Můj Ježíš vás miluje a volá vás. Nesetrvávejte nehybní v hříchu. Nenechejte se odradit těžkostmi.. Po strastech nadejde veliká radost pro spravedlivé. Konečný triumf Neposkvrněného Srdce přinese lidstvu mír. Modlete se. Neodbočujte z cesty, kterou jsem vám ukázala. Jsem šťastná, že jsem zde. Budu Ježíše za vás naléhavě prosit. Jděte vpřed bez obav.. Toto je poselství, které vám předávám jménem Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolili vás zde opět shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstávejte v pokoji.


Přečtěte si další příspěvky ...


Televizní naléhavé výzvy

Agenda Pedro Régis

ÚTERÝ 16. ŘÍJNA 2018
INCONTRO DI PREGHIERA CON PEDRO REGIS
MÍSTNÍ: PRESSO "HOTEL METROPOLIS", VIA FRATELLI CERVI n°71/B - REGGIO EMILIA (RE)
ORE 20:00
KONTAKT: +39 3703136742 AMA - ASSOCIAZIONE MADONNA DI ANGUERA

STŘEDA 17. ŘÍJNA 2018
INCONTRO DI PREGHIERA CON PEDRO REGIS
MÍSTNÍ: PRESSO KOLPINGHAUS "SALA JOSEF",
VIA LARGO A. KOLPING n°3 -
BOLZANO (BZ)
ORE 20:00
KONTAKT: +39 370 3136742 AMA - ASSOCIAZIONE MADONNA DI ANGUERA

PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA 2018
Palestra em Formosa / GO
TIME: 19:30
MÍSTNÍ: QUADRA POLIESPORTIVA DO JARDIM CALIFÓRNIA
FORMOSA - GOIÁS
KONTAKT: EXÉRCITO DE NOSSA SENHORA DE ANGUERA // BETE: 99603-7902 // ROBERTO: 98404 4251

ÚTERÝ 30. ŘÍJNA 2018
Palestra em Unaí/MG
TIME: 19:00
MÍSTNÍ: SALÃO DO CONSELHO CENTRAL DA SSVP
AV. JOSÉ LUÍS ADJUTO 597
UNAÍ - MINAS GERAIS
KONTAKT: EXÉRCITO DE NOSSA SENHORA DE ANGUERA // BETE: (61) 99603 7902 // IVETE: (38) 99903-9108

Více událostí ...

Buscar no site:
radio:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Online Store:

Click to buy náboženské předměty.

fotografie


Další obrázky ...

Pomoc

Staňte se přispívající členské

Clique aqui